قابل توجه كليه مراجعين محترم پزشكان كايروپراكتيك در ايران

اگر چه رشته كايروپراكتيك در سطح جهاني قدمت ١٢٠ ساله دارد، اما تنها حدود هفده سال است كه به صورت قانوني توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همچنين سازمان نظام پزشكي كشور در ايران مورد تائيد و تصويب قرار گرفته است. در طول اين مدت كوتاه، اين رشته بين مردم جامعه ، همچنين جامعه علمي كشورمان محبوبيت فراواني كسب نموده و توانسته است توجه بسياري از بيماران ستون فقرات و مفاصل را جلب نمايد. روزانه بيماران بسياري در سطح كشور به پزشكان كايروپراكتيك مراجعه نموده و تحت درمان قرار مي گيرند. متاسفانه اين محبوبيت باعث شده است كه تعدادي افراد سودجو كه هيچگونه تحصيلات اكادميكي و تخصصي در رابطه با اين رشته ندارند، بدون داشتن مجوز رسمي و تائيد نظام پزشكي كشور، از كلمه كايروپراكتيك جهت جلب بيماران استفاده نموده و حتي در برخي موارد مبادرت به انجام درمان كايروپراكتيك نيز نمايند. اين امر عواقب جبران ناپذيري را براي بيمار مي تواند در پي داشته باشد. لذا بدينوسيله به اطلاع عموم مي رساند در زمان مراجعه به پزشكان كايروپراكتيك به نكات زير توجه نمايند:
١- پزشكان كايروپراكتيك عموما از كشور امريكا يا كانادا فارغ التحصيل شده و بوردهاي سراسري و ايالتي ان كشور را با موفقيت به پايان رسانده اند. اين پزشكان داراي نظام پزشكي با شماره هاي يك تا سه رقمي هستند كه با حرف ك اغاز ميشود.براي مثال
ك -١٠ يا ك -١٢٢.
٢- درماني به نام "ماساژ كايروپراكتيك"وجود خارجي نداشته و توسط اين انجمن به هيچ وجه مورد تائيد نمي باشد.
٣- تنها پزشكان كايروپراكتيك كه داراي شماره نظام پزشكي مربوطه مي باشند، مجاز به انجام درمان كايروپراكتيك و تنظيم و تطبيق ستون فقرات و مفاصل مي باشند.
- در صورت وجود هر گونه شبهه و ترديد، عزيزان مي توانند با اين انجمن تماس حاصل نموده و سؤالات خود را مطرح نمايند.

با تشكر
انجمن علمي كايروپراكتيك ايران