کنفرانس ها و سمینار های انجمن

اکتبر 13, 2019

ششمین کنفرانس ماهانه انجمن علمی کایروپراکتیک ایران

مورخ: 1398/08/09 کد شناسه : 138291           سخنران : 1- دکتر سیداحمد رییس السادات – متخصص طب فیزیکی و توانبخشی موضوع سخنرانی […]
سپتامبر 19, 2019

پنجمین کنفرانس ماهانه انجمن علمی کایروپراکتیک ایران 1398

مورخ 1398/7/4 کد شناسه : 138290   دکتر سیروس ایرانی پور موضوع سخنرانی : کوتاهی و بلندی پاها در کایروپراکتیک Chiropractic leg lenght discrepancy     […]

چهارمین کنفرانس ماهانه انجمن علمی کایروپراکتیک ایران 1398


مورخ 98/6/7


      کد شناسه:  138289

 
 
 

سومین کنفرانس ماهانه انجمن علمی کایروپراکتیک ایران 1398


مورخ 98/5/3


      کد شناسه:  138288

 
 
 


دومین کنفرانس ماهانه انجمن علمی کایروپراکتیک ایران 1398


مورخ 98/4/13


      کد شناسه:  138287

 
 
 


اولین کنفرانس ماهانه انجمن علمی کایروپراکتیک ایران 1398


مورخ 98/3/9


      کد شناسه:  135921