کنفرانس ها و سمینار های انجمن

ژانویه 14, 2020
The 4th IRCA Symposium Evidence Based Chiropractic Clinical Practice چهارمین سمپوزیوم سالانه انجمن علمی کایروپراکتیک ایران درمان کلینکال کایروپراکتیک بر اساس شواهد علمی مکان برگزاری : […]
ژانویه 14, 2020

نهمین کنفرانس ماهانه انجمن علمی کایروپراکتیک ایران

مورخ : 98/11/03 کد شناسه :138294 1- دکتر سید احمد رییس السادات – متخصص طب فیزیکی و توانبخشی موضوع سخنرانی : آشنایی با کنترل درد مفاصل […]
ژانویه 14, 2020

هشتمین کنفرانس ماهانه انجمن علمی کایروپراکتیک ایران

مورخ : 98/10/05 کد شناسه : 138293 1- سخنران : آقای دکتر بابک آل آقا – دکترای کایروپراکتیک موضوع سخنرانی : سرویکال مایلو پاتی   2- […]
ژانویه 14, 2020

هفتمین کنفرانس ماهانه انجمن علمی کایروپراکتیک ایران

مورخ 1398/09/07 کد شناسه : 138292 1- دکتر عبدالناصر قلبی- دکترای کایروپراکتیک موضوع سخنرانی : تاثیر نیروهای مکانیکی درساختمان مولکولی دیسک و استفاده از اصلاحات بیومکانیکی […]
اکتبر 13, 2019

ششمین کنفرانس ماهانه انجمن علمی کایروپراکتیک ایران

مورخ: 1398/08/09 کد شناسه : 138291           سخنران : 1- دکتر سیداحمد رییس السادات – متخصص طب فیزیکی و توانبخشی موضوع سخنرانی […]
سپتامبر 19, 2019

پنجمین کنفرانس ماهانه انجمن علمی کایروپراکتیک ایران 1398

مورخ 1398/7/4 کد شناسه : 138290   دکتر سیروس ایرانی پور موضوع سخنرانی : کوتاهی و بلندی پاها در کایروپراکتیک Chiropractic leg lenght discrepancy     […]

چهارمین کنفرانس ماهانه انجمن علمی کایروپراکتیک ایران 1398


مورخ 98/6/7


      کد شناسه:  138289

 
 
 

سومین کنفرانس ماهانه انجمن علمی کایروپراکتیک ایران 1398


مورخ 98/5/3


      کد شناسه:  138288

 
 
 


دومین کنفرانس ماهانه انجمن علمی کایروپراکتیک ایران 1398


مورخ 98/4/13


      کد شناسه:  138287

 
 
 


اولین کنفرانس ماهانه انجمن علمی کایروپراکتیک ایران 1398


مورخ 98/3/9


      کد شناسه:  135921