مقالات

قابل توجه مراجعين به بخش مقالات در اين سايت

نظراتى كه در مقالات ارايه شده در اين بخش مشاهده ميشود، حاصل تحقيقات و نظرات نويسندگان مقالات ميباشد و لزوماً نمايانگر نظرات انجمن علمى كايروپركتيك ايران نميباشد.
سپتامبر 4, 2017
دکتر-ناصر-قلبی

اصول درمان كايروپرکتیک

  دكتر ناصر قلبي Nasser Ghalbi, BS, DC, QME اصول درماني در كايروپراكتيك: درمانهاي هاي كايروپراكتيك بر سه اصل استوار است. در نتيجه انجام صحيح اين […]