پیام رئیس انجمن

همکاران گرامی :
همانطوریکه مستحضر هستید کایروپرکتیک که بیش از یکصد و بیست سال پیش در آمریکا پایه گذاری شده کمتر از دو دهه است که رسماً در ایران شناخته شده است.  با این وجود توانسته در این مدت کم ره صد ساله پیموده و درمکان والایی در جامعه پزشکی ایران قرار گرفته و مورد احترام و شناخت عده بیشماری از دیگر متخصصین علوم پزشکی و سلامت و جمیع مردم گردد.  با توجه به تعداد مراجعین روزانه به دفاتر پزشکان کایروپرکتیک و اینکه بسیاری از این مراجعین خود پزشکان متخصص میباشند گواه این جایگاه والای کایروپرکتیک در جامعه سلامت ایران میباشد.
یکی از دلایل موفقیت کایروپرکتیک در ایران ارائه جدیدی از علوم پزشکی و سلامت است که تا کنون در ایران وجود نداشته و جای خالی آن همواره مشهود بوده است. کایروپرکتیک از همان اولین روزهای بوجود آمدنش همواره نگاهی متفاوت به امر درمان بیماریها داشته است.  این نگاه متفاوت در واقع درمان علل بیماریها بجای درمان عوارض بیماریها بوده است.  یکی از کمبودهای اصلی نظام درمان عوارض بیماریها، ناتوانی در تشخیص درست و دقیق علت اصلی بیماری و در نتیجه درمان ناقص و ناکارامد مشکل سلامت است.  این موضوع بیشتر در ناراحتیهای بیومکانیکی با علائم درگیری اعصاب محیطی ظاهر میشود.  برخی از این بیماریها بدلیل تشخیص نادرست به مرحله حادتری از بیماری میرسند که در اکثر موارد نیاز به قدمها و پروتوکلهای درمانی گاه تهاجمی با فرایندهای ناخواسته میگردد. کایروپرکتیک توانسته که موقعیت خاصی ایجاد کند که کمبودها در این زمینه را تا حد قابل توجهی جبران نماید.  کایروپرکتیک توانسته است نگاه جدیدی را در رابطه با پیشگیری بیماریها بطور خاص و بیماریهای بیومکانیکی، عضلانی و استخوانی بطور اخص در سلامت ترویج کند.  نگاهی که جامعه پزشکی بیشتر و بیشتر به  آن سو هدایت میشود.
در مورد پیشرفت و موفقیت کایروپرکتیک ساعتها جای بحث و گفتگو وجود دارد. یکی از علل این پیشرفت، نتیجه چشمگیری است که کایروپرکتیک در درمان بیماریهای بیومکانیکی، عضلانی و استخوانی بدست آورده است.  با این نتایج چشمگیرعملی، بار مسئولیت پزشکان کایروپرکتیک نیز در رابطه با بیماران خود و همینطور علم کایروپرکتیک بیشتر میشود.
انجمن علمی کایروپرکتیک ایران از ابتدای تاسیس در سال 1382 این مسئولیت خطیر را بسیار جدی تلقی کرده و در جهت پیشبرد آن تلاش خستگی ناپذیری را در پیش گرفته است.  بهترین و کاملترین خدمات پزشکی کایروپرکتیک همراه با رفتار و اخلاق پزشکی بالا همواره در صدراهداف انجمن علمی کایروپرکتیک ایران بوده است.  بهمین دلیل انجمن تاکید فراوانی در برگزاری کنفرانسهای ماهانه و سمینارهای تخصصی سالیانه در جهت ارتقاء سطح دانش و بروز رسانی پزشکان کایروپرکتیک دارد.
پزشکان کایروپرکتیک که هم تجربه کار در کشورهای آمریکا ، کانادا و اروپا و هم ایران را دارند در این نظر که کایروپرکتیک در ایران بطور خاصی با سایر نقاط جهان متفاوت و پیشرفته تر است یکصدا هستند.  یکی از علل این تفاوت فاحش، متفاوت بودن بیماران کایروپرکتیک در ایران است.  این بیماران غالبا" با مشکلات بسیار پیشرفته ستون فقرات و مفاصل و با علائم پیشرفته اعصاب محیطی به پزشکان کایروپرکتیک مراجعه میکنند.  بهمین جهت مدیریت و درمان این بیماریها مستلزم توانایی تشخیص درست علل بیماری و پروتوکال صحیح و دقیق درمان میباشد.  به این دلیل تنها پزشکان مجرب و با سابقه کایروپرکتیک مجوز تاسیس مطب در ایران را دریافت میکنند.
انجمن علمی کایروپرکتیک ایران تاکید بسیاری بر آموزش مداوم پزشکان کایروپرکتیک پس از اخذ مدرک دکترا جهت بالا بردن و بروز رسانی سطح دانش پزشکان کایروپرکتیک دارد.  باورما این است که این روش مدل آموزشهای حرفه ای آینده خواهد بود.  برای انجمن علمی کایروپرکتیک ایران آموزشهای تخصصی استاندارد برای ارتقا سطح توان علمی پزشکان کایروپرکتیک و پاسخ به نیازهای روزافزون جامعه پزشکی بسیار مهم و حیاتی میباشد.
همکاریهای نزدیک با سایر گروه های پزشکان متخصص از دیگر اهداف انجمن علمی کایروپرکتیک ایران است.  همکاری با پزشکان متخصص در چهارچوب احترام متقابل از الزامات درمان هر چه دقیقتر بیماران میباشد و ما همکاران کایروپرکتیک را به این کار گروهی تشویق میکنیم.
مهمترین هدف ما در انجمن علمی کایروپرکتیک ایران نه تنها تلاش خستگی ناپذیر برای فراهم کردن بهترین و بالاترین کیفیت در درمان بیماران است ، بلکه تلاش در بالاتر بردن استاندارد درمان میباشد.  این مهم تنها با همکاری دو جانبه و چند جانبه با متخصصین دیگر گروه های پزشکی و درک درست مشکلات پیش روی حرفه کایروپرکتیک امکانپذیر میباشد.
دکتر حسین صباغ
رئیس انجمن علمی کایروپرکتیک ایران