اصول درمان كايروپرکتیک

 

دكتر ناصر قلبي
Nasser Ghalbi, BS, DC, QME

اصول درماني در كايروپراكتيك:
درمانهاي هاي كايروپراكتيك بر سه اصل استوار است. در نتيجه انجام صحيح اين سه اصل، سلامتي جسم و روح انسان امكان پذير مي باشد.
اصل اول: فلسفه درماني كايروپراكتيك،
اين شاخه پزشكي، نگاهی ويتاليستي به امر سلامتي دارد. بنيان اين فلسفه درماني بر اساس وجود يك نيروي الهي حيات آفرين كه از بالا (خالق) به پائین (مخلوق) و از درون بدن به بیرون از بدن در جریان است. اين نيروي طبيعي كه در بسياري از متون از آن بنام انرژي زندگي نيز ياد شده است، مسئول تمام امور مربوط به زندگي و سلامتي ميباشد، و در تمامی موجودات زنده اعم از نباتات و جانوران وجود دارد. هنگامي كه در مسیر حركتي این نيروي حيات بخش اختلالاتی به وجود ميآید سبب بیماری میشود. درمان بيماري ها نيز با رفع اختلالات حركتي در مثلث سلامتي امكان پذير ميباشد. مثلث سلامتي از سه ضلع مساوي كه شامل، سلامت روان، سلامت احشائي و سلامت بيومكانيكي است تشكيل شده است. اگرچه، اكثر پزشكان كايروپراكتيك، بيشترين توجه درمانهاي خود را به اختلالات بيومكانيكي معطوف مي نمايند. ولي بعضي از پزشكان كايروپراكتور، توجه خاصي به تغذيه مناسب و فردي براي سلامت احشائي نيز دارند. غذا براي توليد انرژي و انجام فعاليت هاي دروني و بيروني بدن لازم ميباشد ولي براي ساخت كليه آنزيم ها، هورمون ها، سلول ها و مواد شيميائي لازم براي عملكرد صحيح همه سيستم هاي يازدهگانه بدن نيز بسيار ضروري است. اسيد هاي چرب لازم، ( اومگا 6 و3 )، آمينو اسيد هاي لازم (بين هشت تا ده تا بايد از رژيم غذائي دريافت شود) ، هيدرو كربن هاي لازم(بيش از دويست وهشت نوع شكر تا كنون در بدن شناسائي شده است كه نزديك به هشت الي نه تا از آنها را بايد از طريق رژيم غذائي دريافت كرد و به آنها شكر هاي لازم گفته ميشوند)، ويتامين هاي حلال در آب و چربي، طيف وسيعي از املاح نمكي، نقش حياتي پرو بيوتيك ها ( بيش از سي تريليون باكتري در دستگاه گوارش زندگي ميكنند كه با تخمير فيبر هاي حلال درآب، توليد اسيد هاي چرب دو تا شش كربن در روده بزرگ مي كنند كه در بسياري از فعاليت هاي ايمني، دفاعي، متابوليسم، و صد ها فعاليت حياتي ديگر لازم ميباشند. همچنين در تحقيقات اخير در دانشگاه كلمبيا نشان داده است كه وجود يك بالانس مناسب از اين نوع باكتري ها كه بين سيصد تا پانصد گونه تخمين زده شده است از وقوع بسياري از بيماري ها جلوگيري و يا روند پيشرفت بيماريهاي مزمن تورمي را معكوس مي نمايد)، پرِي بيوتيك ها ( نوعي هيدرو كربن مي باشند كه دستگاه گوارش انسان قادر به هضم آنان نمي باشد ولي باكتري هاي موجود “پروبيوتيك ها” در دستگاه گوارش قادر به هضم آنان مي باشند، و با دفع زايعات خود در دستگاه گوارش “اسيد هاي چرب با زنجيره كوتاه دو تا شش كربني است” (بيش از نود و پنج درصد از اسيد هاي چرب در روده بزرگ از دو تا چهار كربن تشكيل ميشود) ، مواد غذائي لازم را براي سلول هاي روده بزرگ فراهم كرده و در هزاران فعل انفعالات شيميائي، به سلامت كلي بدن خدمت ميكنند). همچنين استفاده از داروهاي طبيعي گياهي و حيواني، بوسيله بخشي از پزشكان كايروپراكتيك كه آموزشهاي لازم را ديده اند براي درمان هاي احشائي مورد استفاده قرار مي گيرد. سلامت روان عمومأ در گروء سلامت احشائي و بيومكانيكي مي باشد (بيش از نود در صد از سروتونين، پنجاه درصد از گابا و بسياري ديگر از هورمون هاي نشاط آور در دستگاه گوارش توليد ميشود). در صورت تشخيص بيماري هاي رواني به متخصصان روان درمان ارجاع مي شوند. براي آشنائي بيشتر از نقش غذا در سلامت انسان به وب سايت بنده مراجعه فرمائيد.
www.drghalbi.com
بر طبق فلسفه درمانهاي بيومكانيكي كايروپراكتيك، عملكرد صحيح مكانيكي مفاصل و بافتهاي نرم و سخت، سبب آزاد سازي و حركت نرمال نيروي حيات بخش و يا انرژي زندگي در بدن انسان مي شود. بدن انسان داراي چهار كلاس گيرنده حسي ميباشد كه كليه تغييرات فيزيكي، شيميائي، حرارتي و نوري را از سطح و درون بدن، جمع آوري كرده به درون كانال نخاعي فرستاده و از آنجا به مغز براي تجزيه و تحليل انتقال مييابد. در ديواره هاي كپسول مفاصل، سطح تماس مفاصل، ماهيچه ها، تاندون ها، رباط ها، غضروف ها و اتصال بافت هاي نرم ياد شده در بالا در درون استخوان ها (فيبر هاي شارپي) ، تنوع گيرنده هاي حسي بدن، به حداكثر ميرسد. صدمات فيزيكي به بافت هاي ذكر شده، باعث تغيير مركز ثقل و دايره حركتي مفصل مي شود، و در نتيجه ي تغييرات حركتي در مفاصل، استرس هاي فيزيكي و شيميائي بر بافت هاي نرم و سخت وارد شده و باعث تغييرات پاتو فيزيولوژيكي در مفاصل و بافتهاي نرم متصل ميگردد. اين تغييرات پاتوفيزيولوژيكي درعملكرد گيرنده هاي حسي و بخصوص گيرنده هاي انتقال درد، فشار، موقعيت در فضاي و شيميائي اخلال وارد مي كند و اين دايره مخرب، اگر تصحيح نشود در دراز مدت باعث تغييرات فيزيكي دائمي در بافت هاي مبتلا ميشود. لازم به ذكر است كه بيشترين گيرنده هاي حسي در مفاصل جمجمه به ستون فقرات و مفاصل پائين كمربه لگن ميباشد. همچنين بيشترين اختلالات بيومكانيكي نيز در اين مفاصل رخ ميدهد. در كايروپراكتيك با استفاده از تكنيكهاي اصلاحي ابداع شده تنظيم مفاصل، اصلاح عوامل تخريبي در مسير حركت فرمانهاي سيستم اعصاب مركزي به اعصاب محيطي و رفع استرسهاي فيزيكي، شيميايي و يا رواني بر ده ها هزار گيرنده هاي اطلاعاتي حسي در مرز درون و بيرون كانال نخاعي مهمترين بخش درماني، در اين شاخه پزشكي ميباشد.
اصل دوم: هنر تنظيم مفاصل جمجمه، ستون فقرات و مفاصل دست و پا:
بيش از يكصد و بيست تكنيك شناخته شده تنظيم مفاصل و بخصوص ستون فقرات توسط پزشكان كايروپراكتور در مطب هايشان مورد استفاده ميباشد. در اين صد و بيست تكنيك، حدود بيست وچهار تكنيك از محبوبيت بيشتري در ميان پزشكان كايروپراكتور برخوردار ميباشد و همچنين تعدادي نيز از شهرت جهاني بالا برخوردار هستند. بيش از 90 در صد از پزشكان كايروپراكتور از تكنيكها زير در مطبهايشان هر روز استفاده ميكنند. “گانستد تكنيك، ساكرو اكسيپيتال تكنيك، آپر سرويكال تكنيك، دايوِر سِيفايد تكنيك، لوگان تكنيك، اِي كِي تكنيك و كاكس تكنيك”. تكنيكهاي ياد شده مانور هاي بسيار تخصصي بر روي بافتهاي نرم و سخت متصل به مفاصل ميباشد كه وقتي صحيح انجام شود باعث تصحيح مركز ثقل مفصل و حركت نرمال مفاصل ستون فقرات، جمجمه و دست و پا ميگردد. فراگيري اين تكنيكهاي تخصصي و بسيار پيچيده نياز به سالها آموزش آكادميكي و عملي دارد و بعد از گذراندن سال ها آموزش و تحصيلات دانشگاهي، پزشكان كايروپراكتور نياز به سمينار هاي آموزشي مداوم براي فراگيري متد نوين تنظيمي و تقويت توانائي هاي حس لامسه خود براي شناسائي بافتهاي مصدوم و تشخيص حركت هاي غير نرمال در مفاصل بدن را دارند. بسياري از پزشكان شناخته شده و مورد احترام همكاران قديم و جديد كايروپراكتيك، معتقد هستند كه گاه دهها سال تمرين و تجربه، بعد از فارغ التحصيلي از دانشگاه براي رسيدن به يك درجه كيفيتي مورد قبول نياز ميباشد.
انجام تنظيمات مفاصل بايد داراي خصوصيات خاصي ميباشد. در انجام تنظيم مفاصل، پزشك كايروپراكتور بايستي، فشار نيروي وارده (نيوتن) را نسبت به نوع مفصل مورد درمان تطبيق و تنطيم نمايد. اين نيرو بايد با جثه بيمار، سن بيمار، جنسيت بيمار ، شرايط فيزيكي و روحي بيمار، كيفيت مفاصل و مقدار املاح استخواني ( استئوپروز) و يا مقدارسلول هاي استخوان مفاصل (استئوپنيا) و بسياري از محدوديت هاي بدن بيماران همخواني داشته باشد. همچنين تنظيمات مفاصل، در شرايطي ميتواند باعث صدمات جدي و يا غير قابل جبران به بيمار شود و بايد تا رفع كامل اين محدوديت ها، از تنظيم مفاصل خودداري نمود. براي مثال، اگر شخص بيمار داراي عفونت مفصلي، بي ثباتي مفصلي، شكستگي استخوان، كشيدگي و يا پارگي بافت هاي نرم، تورم مفاصل، زخم هاي بسته، زخم هاي باز و يا درد شديد باشد، نبايد هيچگونه تنظيم مفصلي انجام گردد. همچنين در مواقعي انجام اجاستمنت مفاصل بايد با احتياط كامل انجام شود. و گرفتن تاريخ شروع بيماري، مدت زمان بيماري، علل بيماري از نقطه نظر بيمار، شرح حال كامل و دقيق از سلامتي ديگر سيستم هاي بدن، ليست كامل داروهاي مورد استفاده توسط بيمار (رقيق كننده خون مانند هپارين )؟، آيا بيمار جراحي فيوژن مفصلي داشته؟، آيا بيمار از بيماريهاي ژنتيكي(اسپاينال بي فيدا، اسپاينال ماسكولار ديستروفي)، اتو ايمني ( روماتيد آرتريت) و اكتسابي هاي ديگر ( ديابت) رنج ميبرد و آيا تحت نظر پزشك ديگري ميباشد كه پزشك كايروپراكتور بايد قبل از انجام اَجاستمنت ا ز آنان آگاه باشد.
با وارد آوردن كمي فشار، صداي تقه ازصد ها مفصل سينوويوم بدست ا شخاص عادي بدون هيچگونه آموزش قابل انجام ميباشد و نيازي به دهها سال آموزش آكادميكي و تمرينات نمي باشد. هركسي كه با فشار بر مفاصل سينويوم بدن قادر به ايجاد صداي تقه است، پزشك كايروپراكتور نميباشد و در نهايت دلاك و يا ماساژور ميباشد. تنظيم مفاصل بدن بدست پزشكان كايروپراكتور” اجاستمنت” ناميده ميشود. اجاسمنت مفاصل بدن، بخصوص ستون فقرات و جمجمه بايد داراي خصوصيات خاص زير باشد:
يك: در انجام تنطيم مفاصل مقدار نيروي وارده به مفصل بايد متناسب با شرايط فيزيكي بيمار و پزشك كايروپراكتور باشد.
دو: سرعت نيروي وارده بايد بالا و با توجه به نوع مفصل باشد. (فشارسنگين و آهسته نوعي ماساژ عمقي ميباشد)،
سه: محور نيروي وارده، بايد در برقرار كردن مركز ثقل حركتي مفصل باشد و اگرنه، مفصل از يك نقطه در رفتگي به نقطه جديدي از در رفتگي نقل مكان ميكند.
چهار: عمق نيروي وارده به مفصل نبايد خارج از حيطه حركتي مفصل مورد تنظيم باشد وگر نه باعث مصدوميت سطح مفصلي و يا ديوار كپسولي مفصل مي گردد.
پنج: تنظيم دقيق مفاصل ستون فقرات سبب تعادل بين تحريكات اعصاب سمپاتيك و پارا سمپاتيك شده و از تحريكات اعصاب سمپاتيك بيش از نياز بدن ، بويژه در ناحيه گردن و توراسيك ( پشتي) جلوگيري نموده و باعث نرمال شدن تحريكات سمپاتيكي و سلامت عملكرد بافت هاي تحت پوشش اعصاب خودكار (سمپاتيك و پارا سمپاتيك) ميشود. اين بخش از فوائد تنظيمات، نقش بسيار مهمي در سلامت كل بدن دارد كه گاه فورآ قابل حس كردن است و بعضأ گاه هفته ها طول ميكشد تا اثرات درماني مشهود شود.
اصل سوم: دانش روز پزشكي
براي انجام تنظيمات درماني مفاصل، درك صحيح و عميق علمي از آناتومي، نورولوژي، پاتولوژي، هيستالوژي، بيوشيمي، فيزيولوژي، ميكروبيولوژي، فارماكولوژي، تغذيه و ديگرعلوم پايه در ارتباط با سيستمهاي يازده گانه بدن ضروري ميباشد. همچنين درك عميق از آزمايشات بيو مكانيكي بدن، شامل اندازه گيري هاي محدوده حركتي مفاصل، آگاهي از تغييرات شيميائي و بيو مكانيكي بافتهاي نرم (ماهيچه ها، تاندونها، رباطها و ديگر بافتهاي اتصالي) مانند اسپازم، تورم و فيبروزها (چسبندگيها)، كه به علت صدمات ميكروسكوپي و يا ماكروسكوپي كه در درون و بيرون بافتهاي نرم كه بعد از فاز تورمي تشكيل ميشود، دانش استفاده از آزمايشات شيميائي خون و ديگر مايعات بدن، تست هاي عصبي، عضلاني(اي ام جي و ان سي وي)، انواع تصويربرداریها (ايكس ري، سی تی اسکن، ام آر آی و غیره)، تجربه و دانش استفاده از تکنولوژی های جدید (پروتز ها و ديگر وسایل کمکی توانبخشي)، تدوين و تجويز نرمش ها و ورزش های درماني و اصلاحي کاربردی، همچنين ارزيابي و تجويز تغذیه صحیح كه داراي مواد اوليه لازم برای ترمیم، باز سازي و قوی سازی بافتهای مصدوم مي باشد، و اطلاعات باليني و شخصي ديگر، كه در مورد هر بيمار نياز به انجام دقيق آن است، بسيار حائز اهميت ميباشد. بدون اطلاعات بدست آمده از آزمايشات بيو مكانيكي بدن و انواع تستهاي تخصصي ذكر شده در بالا، توانائي پزشك كايروپراكتوردر انجام دقيق اجاستمنت محدود شده و اثر درماني آن محقق نميشود. از اينرو انجام تنظيمات ستون فقرات و ديگر مفاصل بدن، بدون فلسفه درماني كايروپراكتيك ، فراگيري دانش روز علوم پزشكي، و هنر تنظيم مفاصل، نه تنها كمكي به شخص بيمار نميشود، بلكه در بسياري از مواقع باعث صدمات بسيار جدي و گاه غير قابل جبران براي بيماران مي شود. هنر تنظيم مفاصل را ميتوان به هنر يك موسيقيدان، نقاش و يا مجسمه ساز تشبيه نمود. حقيقت اينست كه هركس كه قادر به نواختن يك يا چند نت موسيقي است، موسيقيدان نميباشد، و يا هركس كه قادر به كشيدن عكسي است نقاش نيست و هم چنين هر شخصي با چكش و قلم مجسمه ساز نميباشد. در راستاي همين منطق، هر دلاكي، ماساژوري، فيزيوتراپي و يا پزشك داروئي، كه با فشار بر مفصل سينوويوم صداي تقه اي را ايجاد ميكند و يا با كپي برداري سطحي از يكي از تكنيكهاي تنظيمات مفاصل كه در اينترنت مشاهده كرده است كايروپراكتور نميباشد. پزشكان كايروپراكتور براي دريافت علم و هنر درمان هاي بيومكانيكي و تغذيه، بصورت علمي و عملي، حداقل هشت سال در دانشگاههاي خارج كشور( آمريكا) به تحصيل علم پرداخته اند و ده ها هزار ساعت تمرين در انجام تكنيكهاي مختلف تنظيم مفاصل سپري نموده اند. اخيرأ افراد غير كايروپراكتور كه هيچ يك از آموزشهاي چندين ساله بيو مكانيك، تغديه و فلسفه درمان هاي بيومكانيكي را فرا نگرفته اند ( فيزيو تراپها، طب فيزيكي و غيره) به دلايل اقتصادي، خودشان را و يا درمان هاي انجام شده در دفاترشان را درمان هاي كايروپراكتيك به بيماران نا آشنا به اين شاخه پزشكي معرفي مي كنند. اين نوع سوء استفاده ها از نبود قوانين منسجم و يا اجرائي، بهره ميبرند تا جائي كه متاسفانه تعدادي سودجو كه قبلآ در مشاغلي مانند دلاكي و يا ماساژ بوده اند خودشان را كايروپراكتور تجربي معرفي كرده و ادعاي درمان هر نوع بيماري بيومكانيكي را در فضاي هاي مجازي و يا با فرستادن اس ام اس تبليغ مي كنند، از كليه بيماران كه علاقه مند به دريافت درمان هاي كايروپراكتيك مي باشند، تقاضا ميشود كه با توجه به تعداد روز افزون اين شارلاتان هاي اقتصادي، كه فعاليت هاي خود را به اسم درمان كايروپراكتيك معرفي و تبليغ مي نمايند، هوشيار تر از قبل باشند و با انجمن علمي كايروپراكتيك، ليست همه پزشكان جديد و قديم كايروپراكتور را چك كنند. مسئوليت دريافت درمان واقعي در ايران امروز، بر دوش بيماران بيش از هميشه ميباشد و نبايد اجازه داده شود كه اين زالو هاي اقتصادي با دروغ و حيله از اعتماد شما عزيزان، سوء استفاده كرده و سلامت خود و عزيزانتان را براي بدست آوردن پول بيشتر به مخاطره جدي بياندازند. براي اطمينان كه آيا پزشك شما كايروپراكتور ميباشد يا خير ميتوانيد به وبسايت انجمن علمي كايروپراكتيك ايران در اينترنت مراجعه و ليست كامل پزشكان كايروپراكتور را مشاهده فرماييد. همانطور كه قبلأ ذكر شد، كايروپراكتيك بدون فلسفه درمانيش و هنر تنظيم مفاصل بدن، فرق چنداني با يك فيزيوتراپ و يا پزشك طب فيزيكي ندارد. بيماران عزيز بايد از پزشك كايروپراكتور خود، درمان كايروپراكتيكي كه بوسيله دستان پزشك كايروپراكتور فقط انجام ميشود به خواهند. اين حق تمام بيماران محترم ميباشد كه وقتي به مطب يك پزشك كايروپراكتور مراجعه ميكنند، درمان هاي كايروپراكتيك بوسيله يك پزشك كايروپراكتور و نه اينكه منشي و اشخاص ديگر بر روي بدن آنها انجام شود. در صورت نارضايتي و مشاهده درمان هاي غير كايروپراكتيكي، مراتب را به انجمن گزارش داده و مطمئن باشند كه مسئولان انجمن به شكايتشان سريعأ رسيدگي مي كنند. در حال حاضر كايروپراكتورها متبحر و با تجربه قادر به مداواي بسياري از اختلالات بيومكانيكي بدن، بدون استفاده از هرگونه دارو و يا جراحي با كمترين مخارج براي بيمارانشان ميباشند و در باز گرداندن سريع بيماران از كار افتاده به آغوش گرم خانواده هايشان عاري از درد و افسردگي، و بازگشت به محيط اقتصادي كشور، نقش بسيار سازنده و مهمي ايفائ ميكنند و به همين دليل است كه در مدت بسيار كوتاهي كه از عمر كايروپراكتيك در ايران ميگذرد، اين چنين مورد استقبال هموطنان عزيز در كشورمان قرار گرفته است. براي آگاهي بيشتر از اين شاخه پزشكي كه شامل تاريخ، فلسفه و هنر درمان هاي طبيعي بيومكانيكي است و نقش تغذيه در سلامت انسان و نياز هاي شخصي هر بيمار به مقدار مواد غذائي روزانه به وبسايت اينجانب دكتر ناصر قلبي مراجعه فرماييد

دیدگاه ها بسته شده است